Osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy w pierwszej kolejności muszą wyrobić sobie numer PKK, czyli tzw. Profil Kandydata na Kierowcę. Jeżeli wniosek jest składany na dwie kategorie jednocześnie, to automatycznie zostaną wygenerowane dwa niezależne numery PKK.

Czym jest PKK?

PKK najprościej rzecz mówiąc to internetowy dokument, który jest generowany w elektronicznym systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Profil Kandydata na Kierowcę zawiera wszystkie dane oraz informacje, które identyfikują kandydata ubiegającego się o wydanie prawa jazdy. Jedynie zdobycie numeru PKK upoważnia nie tylko do przystąpienia na egzamin na prawo jazdy, ale również do przystąpienia na szkolenie.

Jakie dokumenty trzeba posiadać aby uzyskać numer PKK?

W pierwszej kolejności należy prawidłowo wypełnić specjalny wniosek o wydanie prawa jazdy. Kandydat powinien posiadać dowód osobisty, fotografię oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania kierowców można wykonać między innymi w badania-kierowcow.warszawa.pl. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać również pisemne zezwolenie rodzica albo opiekuna. Jeżeli wnioskodawca posiada już prawo jazdy, to musi przedstawić także kserokopię tego dokumentu.

W niektórych przypadkach wymagane jest również orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem oraz kserokopię karty pobyt, wizy pobytowej albo innego dokumentu, który potwierdza legalny pobyt na terenie Polski. Cudzoziemcy powinni posiadać także kserokopię wydanego za granicą prawa jazdy wraz z tłumaczeniem.

O przebiegu badania możesz przeczytać na http://www.badania-kierowcow.warszawa.pl/przebieg-badan/

[Głosów:1    Średnia:5/5]