Mniej popularne formy działalności gospodarczej

Rodzaj prowadzonej działalności, branża, w której działasz oraz działalność Twojej firmy będą miały wpływ na to, jaki rodzaj opodatkowania powinieneś wybrać. W związku z tym, w tym artykule umieszczamy rodzaje działalności, które są mniej popularne od innych form.

Spółka osobowa

Spółka cywilna to związek umowny pomiędzy dwoma lub więcej osobami, z których każda posiada 50% udziałów w firmie i ma równe prawa do zysków. Większość osób zakłada spółkę osobową raczej dla własnej wygody niż dla prowadzenia biznesu w celach zarobkowych. Spółka osobowa nie płaci podatku od zysków wypłacanych wspólnikom, ale wspólnicy są odpowiedzialni za podatek od zysków, które otrzymują ze spółki.

Zasady działania spółdzielni

Spółdzielnia (lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest własnością członków, z których każdy ma jeden głos w spółce. Jeśli chcą oni zwiększyć swój udział w zyskach, muszą zwrócić się do udziałowców spółki. Spółdzielnia jest strukturą prawną, która pozwala grupie osób na założenie firmy z myślą o korzyściach dla członków. Spółdzielnie nie są opodatkowane od zysków wypłacanych udziałowcom, ale ich członkowie są zobowiązani do zapłaty podatku od zysków otrzymanych z działalności. Dobra księgowa w Warszawie z pewnością dopilnuje wszystkich formalności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółdzielni na rynku.

Zagraniczna spółka kontrolowana

Spółka zagraniczna kontrolowana to standardowa spółka, która jest zarejestrowana jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej za granicą. Spółka, która zarejestrowana jest w kraju, z którym Polska posiada umowę, której celem jest unikanie podwójnego opodatkowania, musi ona spełniać warunki związane z kontrolą, źródłem przychodów, a także poziomem opodatkowania. W tym typie spółki własność odbywa się w formie procentowej. Członkowie posiadają udziały w spółce, które zapewniają 50% lub więcej udziałów w spółce. Członkowie są zobowiązani do zapłaty podatku od zysków wypłacanych im jako udziałowcom.

Handel towarami – trading

Trading to nic innego jak aktywność, która polega na spekulacji. Przedmiotem spekulacji jest zmieniająca się cena różnych aktywów inwestycyjnych. Różni się od inwestowania tym, że inwestowanie wiąże się z lokowaniem pieniędzy na dłuższy czas. Trading wiąże się z dużym ryzykiem, a inwestowanie bazuje na analizie czynników ryzyka i prawdopodobieństwa zysku. Jak czytamy w serwisie Nasza Kamienica trading to rodzaj biznesu, który zajmuje się głównie handlem towarami. Towary obejmują akcje, udziały i instrumenty finansowe, takie jak złoto, srebro i waluty obce. Towary to rzeczy, które mogą być wymieniane na inne rzeczy. Waluta to tylko papierowe banknoty, które można wymienić na inne towary. Ten rodzaj działalności nie jest opodatkowany na poziomie podmiotu gospodarczego (lub firmy), ale na poziomie właściciela lub udziałowców. Oznacza to, że ktoś, kto posiada tylko 5% udziałów w firmie, może być opodatkowany tak, jakby prowadził tę firmę. Niestety w Polsce jeszcze nie istnieje szeroki rynek zajmujący się tradingiem.

Każdy rodzaj firmy ma swoje własne zasady podatkowe oraz reguły dotyczące tego, kiedy i jak mogą być opodatkowane. Na rynku istnieją formy działalności bardziej znane, ale coraz bardziej popularne stają się także zagraniczne formy działalności, które dopiero wchodzą na krajowy rynek.Każda z tych działalności ma różne sposoby opodatkowania, więc warto doinformować się, który kierunek będzie najbardziej opłacalny w naszym wypadku.

[Głosów:0    Średnia:0/5]