Pompa próżniowa

Z definicji pompa próżniowa stanowi urządzenie służące do wytwarzania, zwiększania lub utrzymywania próżni. Jest to zatem urządzenie zdolne do pobierania cząsteczek gazowych ze zbiornika w celu ich odprowadzenia do powietrza atmosferycznego lub do innego zbiornika. Pochodzenie i natura tych cząsteczek może się znacznie różnić w zależności od zastosowań.

Zadania i funkcjonowanie pompy próżniowej

Zadaniem pomp próżniowych jest eliminacja gazów z zamkniętej przestrzeni, a co za tym idzie wytwarzanie podciśnienia lub środowiska zbliżonego do próżni. Jest to wykorzystywane do różnych procesów technologicznych, w tym w klimatyzacji, gdzie występuje konieczność efektywnego usunięcia cząstek wilgoci.

Gazy, które mają być ewakuowane, to z jednej strony gazy obecne na początku próżni (zazwyczaj przy ciśnieniu atmosferycznym), a z drugiej strony to gazy pochodzące z takich zjawisk jak naturalne odgazowanie konstrukcji w próżni (lub nawet z obszarów, które są ogrzewane), odparowanie cieczy poddanej niższemu ciśnieniu, a nawet dobrowolne wprowadzenie gazu (procesy produkcyjne lub obróbcze, na przykład w dziedzinie półprzewodników) lub odparowanie smaru.

W pompie próżniowej gaz wpływający do króćca ssącego jest doprowadzany do obudowy turbiny i uwięziony w przestrzeni pomiędzy dwoma łopatkami turbiny. Podczas obrotu wirnika objętość pomiędzy łopatkami ponownie się zwiększa i w ten sposób powstaje podciśnienie. W miarę postępu cyklu w kierunku portu wylotowego objętość maleje, ponieważ w tym punkcie pierścień cieczy wytwarza kompresję. Sprężanie to trwa do momentu wypuszczenia gazu przez króciec wylotowy. Niewielka ilość cieczy roboczej jest odprowadzana wraz z gazem. Ciecz uzupełniająca utrzymuje  pierścień cieczy i absorbuje energię cieplną powstałą w wyniku sprężania gazu.

Typologia pomp próżniowych

Pompy próżniowe najczęściej są klasyfikowane w oparciu o ich zasadę działania, gdzie można wyróżnić pompy próżniowe dyfuzyjne, olejowe i bezolejowe, molekularne i turbomolekularne oraz pompy próżniowe typu Roots.

Do popularnych pomp próżniowych można zaliczyć pompy tłokowe, które wykorzystują ruch posuwisto-zwrotny i pompy próżniowe jonowe, które wykorzystują zjawisko jonizacji gazów. Istnieje również kategoria pomp próżniowych objętościowych (wyporowych) i pomp próżniowych strumieniowych, w których ciecz robocza jest wpompowana do dyszy, gdzie przy jednoczesnym spadku ciśnienia nabiera prędkości.

Zastosowanie pomp próżniowych

Pompa próżniowa stanowi niezbędne urządzenie w firmach, które zajmują się instalacją i naprawą klimatyzacji, gdzie wymagane jest regularne osuszanie i uzupełnianie środkiem chłodzącym systemów klimatyzacyjnych. Poza tym znajdują one zastosowanie w działaniu układu hamulcowego oraz w branży spożywczej przy produkcji żywności. Pompy próżniowe odgrywają ważną rolę również w hutnictwie przy formowaniu tworzyw sztucznych w wysokich temperaturach.

Pompę próżniową z powodzenia można zakupić przez internet w licznych hurtowniach chłodniczych, np. na stronie https://www.coolstore.pl/pol_m_NARZEDZIA_Narzedzia-serwisowe_Pompy-prozniowe-442.html.

Warto podkreślić, że w przypadku przemysłu odlewniczego metali nieżelaznych pompa próżniowa jest z powodzeniem wykorzystywana do poprawy jakości wtryskiwanych części oraz do zwiększenia wydajności instalacji poprzez zmniejszenie ilości odrzutów. W szczególności umożliwia to uzyskanie bardziej jednorodnej struktury wewnętrznej części bez wtrąceń powietrza, co gwarantuje powodzenie operacji obróbki skrawaniem, a także umożliwia uzyskanie najlepszych powierzchni po formowaniu.

[Głosów:0    Średnia:0/5]